Bouwen op vertrouwd advies

Adviseren

Aan de hand van de resultaten van sonderingen, boringen en laboratoriumonderzoek kan van Dijk geo- en milieutechniek u van de meest uiteenlopende adviezen voorzien. Voor deze adviezen zijn diverse richtlijnen opgesteld. Van Dijk geo- en milieutechniek is in het bezit van de benodigde certificaten om advies volgens deze richtlijnen op te stellen.
De adviseurs van van Dijk geo- en milieutechniek zijn gespecialiseerd in:

  • grondmechanica
  • funderingsadviezen
  • funderingsherstel
  • geohydrologische adviezen. Grondwaterproblemen worden gemodelleerd in een eindige elementen programma waarna de geohydroloog de effecten van bijvoorbeeld grondwaterstandsverlaging kan bestuderen
  • bouwput adviezen. Afhankelijk van de locale omstandigheden worden in combinatie met de geo-hydrologische berekeningsresultaten adviezen opgesteld t.a.v. de realisering van de bouwput. Gesloten bouwputten met onderwaterbeton of een injectielaag danwel open bouwputten met drainage en bemaling behoren tot onze specialiteiten
  • berekening grondkerende constructies. Hierbij worden de meest up-to-date software pakketten gebruikt als hulpmiddel. Berekeningen zullen volgens de methodieken genoemd in CUR 166 worden opgezet
  • advisering inzake bouwrijp maken van terreinen
  • zettingsprognose, eventueel gecombineerd met geforceerde consolidatie
  • adviezen vloeistofdichte bestratingen, in combinatie met beschouwing voor het aanbrengen van ondergrondse brandstoftanks en funderingselementen voor luifels
  • horizontaal gestuurde boringen (HDD), waarbij het tracÚ wordt ingemeten en maximale en minimale muddrukken tijdens het boren worden aangegeven