Bouwen op vertrouwd advies

Archeologisch Bodemonderzoek

De noodzaak van archeologisch bodemonderzoek is het gevolg van Het Verdrag van Malta (ook wel Verdrag van Valletta) dat bedoeld is om het cultureel erfgoed als grafvelden, gebruiksvoorwerpen, restanten van woningen e.d. die zich in de bodem bevinden te beschermen. Daar waar de bodem (in de toekomst) mogelijk verstoord gaat worden (nieuwbouw, projectontwikkeling e.d.) is in veel gevallen een archeologisch bodemonderzoek wettelijk verplicht.

In eerste aanleg wordt hiervoor een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, dat goedgekeurd moet worden door een onafhankelijke archeoloog en/of het bevoegd gezag. Naar aanleiding van het PvE wordt vervolgens een bureaustudie uitgevoerd aangevuld met veldboringen. Op basis van de bevindingen wordt een advies opgesteld hoe bij de ontwikkeling van de locatie moet worden omgegaan met eventueel aanwezige archeologische waarden.

Combinatie Archeologisch/Milieukundig bodemonderzoek
Archeologisch- en milieukundig bodemonderzoek zijn op zich twee verschillende disciplines die aan verschillende regels moeten voldoen. De veldwerkzaamheden komen echter grotendeels overeen. Van Dijk geo- en milieutechniek is in samenwerking met een archeologisch bureau in staat beide disciplines te combineren, wat uiteindelijk niet alleen tijd maar ook een aanzienlijke kostenbesparing oplevert.