Bouwen op vertrouwd advies

Asbest in grond onderzoek

Steeds meer gemeentes en provincies stellen de verplichting om naast het uitvoeren van een 'standaard' bodemonderzoek conform de NEN 5740 een verkennend asbest in grond onderzoek uit te laten voeren conform de NEN 5707. Daarnaast kan er voor een verkennend asbest in grond onderzoek worden gekozen indien op basis van een historisch vooronderzoek verdenkingen zijn voor het aanwezig zijn van asbesthoudend materiaal in of op de bodem. In o.a. de volgende gevallen is de verdenking tot aanwezigheid van asbest in of op de bodem reŽel te noemen:

  • aanwezigheid van een puinhoudende bodemlaag
  • ophoging van een perceel met slib en/of grond zonder keuringscertificaat
  • brand of explosie in een pand waar asbesttoepassingen bekend waren
  • visuele aanwezigheid van asbesthoudende brokstukken door bijv. ongecontroleerde sloop en/of onderhoud van gebouwen met asbesttoepassingen
  • visuele aanwezigheid van asbesthoudende brokstukken door bijv. ongecontroleerd puinbreken
  • verdenkingen tot aanwezigheid van illegale asbestdumpingen (al dan niet ondergegraven)
Aan de hand van de resultaten uit het historisch vooronderzoek zal een bijpassende onderzoeksstrategie worden gekozen waarin de standaard verrichtingen voor veldonderzoek, monstername en analyse zijn opgenomen. Aan de hand van de resultaten van het veldwerk in combinatie met de analyseresultaten wordt berekend of ter plaatse mogelijk sprake is van een bodemverontreiniging met asbest. Afhankelijk van het resultaat wordt al dan niet geadviseerd om een vervolgonderzoek uit te voeren. Bij dit vervolgonderzoek wordt de omvang van een mogelijke verontreiniging vastgesteld.

Kwaliteit

Van Dijk geo- en milieutechniek is inzake locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem gecertificeerd volgens BRL SIKB 2000, VKB-protocol 2018.