Bouwen op vertrouwd advies

Asbestinventarisatie

De uitvoering van een asbestinventarisatie is wettelijk verplicht gesteld in geval van het aanvragen van een sloopvergunning. Indien bij de sloopvergunningaanvraag geen asbestinventarisatierapport is bijgevoegd van de te slopen opstallen (of bouwkundige eenheid waar de werkzaamheden plaats gaan vinden) zal de sloopvergunning worden aangehouden en in het uiterste geval niet in behandeling worden genomen. Het verdient daarom de aanbeveling om tijdig voor het definitief indienen van de sloopvergunningaanvraag een gedegen asbestinventarisatie uit te laten voeren. Van Dijk geo- en milieutechniek b.v. beschikt over de vereiste certificeringen (SC-540) en over personeel met ruime ervaring op het gebied van asbestonderzoek in panden variėrend in grootte van een woonhuis tot een ziekenhuis of van een winkelpand tot een groot kantoorpand.

'Type A' onderzoek:
In eerste aanleg zal een zogenaamd 'Type A' onderzoek worden uitgevoerd waarbij een pand systematisch en volledig wordt geļnventariseerd op de aanwezigheid van direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object (met handgereedschap). Hierbij is de verplichting gesteld tot onbelemmerde toegang tot alle te onderzoeken ruimten. Op basis van dit onderzoek dient de vergunningverlener een sloopvergunning af te geven.

'Type B' onderzoek:
Indien bij een “Type A“ onderzoek vermoedelijk niet direct waarneembaar asbest in een bouwwerk is aangetroffen, dient voorafgaande aan de definitieve bouwkundige sloop, in samenwerking met het asbestverwijderings- en/of sloopbedrijf, eventueel niet direct waarneembaar asbest opgespoord te worden met een 'Type B' onderzoek. De verplichting tot uitvoering van dit 'Type B' onderzoek dient door de vergunningverlener in de sloopvergunning opgenomen te worden.

'Type 0' onderzoek:
Indien vermoed wordt dat in een pand asbesthoudend materiaal aanwezig is waarbij mogelijk sprake is van ontoelaatbare blootstelling aan asbest voor werknemers en/of bewoners dienen de risico's in kaart te worden gebracht. Hiertoe wordt een 'Type 0' onderzoek uitgevoerd op basis waarvan, ter plaatse van de risicolocaties, een bepaling van het actuele blootstellingrisico plaats kan vinden (m.b.v. lucht- en/of kleefmonsters conform NEN 2991). Het 'type 0' onderzoek is niet geschikt voor het aanvragen van een sloopvergunning en de uitvoering hiervan valt ook niet onder de certificeringregeling.