Bouwen op vertrouwd advies

Asbestsanering

Hoe asbest verwijderd dient te worden is afhankelijk van de uitkomsten van een asbestinventarisatie. Het bedrijf dat de asbestinventarisatie heeft uitgevoerd bepaald de zogenaamde risicoklasse waaronder een asbestsanering uitgevoerd dient te worden (het kiezen voor een hogere veiligheidsklasse is wel toegestaan). De risicoklassen zijn als volgt:

Risicoklasse  Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Verwijzing artikel
Arbeidsomstandigheden-
besluit
1 Blootstellingniveau <0,01 vezels/cm3
Licht regime, vergelijkbaar met de oude ‘vrijstellingsregelingen’.
Artikel 4.44
2 Blootstellingniveau 0,01 tot 1 vezels/cm3
Standaardregime conform de SC-530
Artikel 4.48
3 Blootstellingniveau <0,01 vezels/cm3
Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van ‘risicovolle’ niet hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.
Artikel 4.53A

Risicoklasse 1:
Voor de verwijdering van asbest ingedeeld in risicoklasse 1 is het niet verplicht om een voor asbestverwijdering gecertificeerd bedrijf (conform SC-530) in te schakelen. De sanering mag uitgevoerd worden door een 'gewone' aannemer, mits voldaan wordt aan bepaalde eisen met betrekking tot uitvoering, verwijderingkeuze en scholing van personeel. Nadeel van verwijdering door een 'gewone' aannemer is dat als tijdens de verwijdering sprake is van een onvoorziene omstandigheid het werk per direct stilgelegd en overgedragen dient te worden aan een voor asbestverwijdering gecertificeerd bedrijf.

Risicoklasse 2:
Voor de verwijdering van asbest ingedeeld in risicoklasse 2 is het verplicht om een voor asbestverwijdering gecertificeerd bedrijf (conform SC-530) in te schakelen. Na verwijdering dient een laboratorium ingeschakeld te worden die zorg draagt voor een vrijgave (visuele inspectie en luchtmeting binnen het saneringsgebied)

Risicoklasse 3:
Voor de verwijdering van asbest ingedeeld in risicoklasse 3 is het eveneens verplicht om een voor asbestverwijdering gecertificeerd bedrijf (conform SC-530) in te schakelen. Bij het verwijderen van asbest ingedeeld in risicoklasse 3 worden scherpere eisen gesteld aan met name de vrijgave na sanering. Zo dient er bijvoorbeeld ook een luchtmeting plaats te vinden in de ruimten grenzend aan het saneringsgebied.