Bouwen op vertrouwd advies

Begeleiding asbest in grond sanering

Bij het uitvoeren van een asbest in grond sanering is het, net als bij elke andere vorm van bodemsanering, verplicht om een milieukundig begeleider aanwezig te hebben. Van Dijk geo- en milieutechniek b.v. beschikt over vakbekwame specialisten die beschikken over de vereiste persoonscertificering en erkenning om milieukundige begeleiding uit te voeren. De milieukundig begeleider controleert de gehele bodemsanering, bemonstert putbodem en -wanden om vast te stellen of de verontreiniging geheel is gesaneerd en houdt toezicht op de afvoer van verontreinigde grond en aanvoer van schone grond. Aan het einde van de sanering wordt door de milieukundig begeleider een evaluatierapport opgesteld conform de BRL-SIKB 6001.

Van Dijk geo- en milieutechniek b.v. kan naast de milieukundige begeleiding van de sanering nog andere taken voor u uit handen nemen zoals het opstellen van een bestek, het verzorgen van de aanbesteding en het opstellen van een gunningadvies, overleg met bevoegd gezag, e.d.