Bouwen op vertrouwd advies

Begeleiding asbestsanering

Het laten uitvoeren van een asbestsanering is een activiteit waar niet elke particulier en/of bedrijf ervaring mee heeft. In de meeste gevallen is het zelfs een eenmalige activiteit waarbij al het asbest in het betreffende pand wordt verwijderd. Dit heeft wel tot gevolg dat de meeste particulieren en bedrijven een voor hun onbekende markt moeten instappen. Daarom verdient het de aanbeveling om, zeker in het geval van grotere en complexere saneringstrajecten, een partij als van Dijk geo- en milieutechniek b.v. het gehele saneringstraject te laten begeleiden. Deze begeleiding kan bestaan uit:

  • het opstellen van een verrichtingenstaat op basis waarvan een offerte geleverd dient te worden
  • het selecteren van partijen die geschikt zijn voor de asbestsanering werkzaamheden
  • het beoordelen van de offertes en het opstellen van een gunningadvies
  • het controleren en begeleiden van het gehele saneringstraject
  • het opstellen van een eindevaluatie