Bouwen op vertrouwd advies

Bodemwisselaars innovatief de grond in

Warmte- en koudeopslag in de bodem passen we al jaren toe. Traditioneel boort een boormachine 100 tot 150 meter diep en laat vervolgens een lange leiding in het boorgat zakken. Deze techniek is duur, niet altijd schoon en niet altijd toepasbaar. Van Dijk geo- en milieutechniek b.v. heeft in samenwerking met Sixways b.v. uit Wognum een techniek ontwikkeld om bodemwisselaars (wisselt warmte of koude uit tussen de bodem en een klimaatinstallatie). met behulp van een sondeerwagen in de bodem aan te brengen. Net als bij de gangbare bodemsondering wordt een sondeerstang de grond in gedrukt. Voordat de stang daadwerkelijk de grond in gaat wordt om de onderkant een doorlopende kunststofslang in een U-vormige metalen houder gelegd. Het geheel wordt in één keer naar de gewenste diepte gedrukt.

De nieuwe techniek is een variant op het systeem dat heipalen van warmtewisselaars voorziet. Sixways heeft daar patent op. Met de nieuwe techniek ontstaat een lusvormig gesloten systeem, met een afstand van 12 cm tussen aanvoer en retour. Conventionele bodembronnen worden door middel van een boorgat aangelegd. In dat boorgat, dat doorgaans kleiner is dan de 12 cm, laat men de lusvormige leiding neer. Daarbij is het niet uit te sluiten dat aanvoer en retour naast elkaar komen te liggen, hetgeen ten koste gaat van het energetisch rendement van de bodembron. Bovendien komt bij boren grond vrij die de opdrachtgever dient af te voeren, wat extra kosten met zich meebrengt. Bij het sondeersysteem is dit niet het geval.

De sondeerwagen duwt de stangen door middel van een kettingbak met een doorlopende beweging de bodem in. Deze techniek beperkt de kans op kleef en daarmee op schade aan het leidingmateriaal. De snelheid van werken is vergelijkbaar met die van gangbare sonderingen. De diepte hangt mede af van de bodemgesteldheid maar kan in elk geval net zo ver reiken als een heipaal; de techniek is toepasbaar bij bestaande bebouwing en/of op locaties waar geen heipalen noodzakelijk zijn.

Op het terrein van ZON Energie te Spanbroek zijn dertig bodemwisselaars middels de nieuwe techniek geplaatst. Deze zijn aangesloten op een warmtepomp voor verwarming en koeling van het kantoorgebouw. ZON Energie gaat dit nieuwe innovatief aangebrachte bronsysteem monitoren, waarbij de resultaten worden vergeleken met de resultaten van conventionele brontechnieken op dezelfde locatie.

Een impressie van de werkzaamheden bij het aanbrengen van de bronleidingen: