Bouwen op vertrouwd advies

Voorbeeld van een kleine aanpassing

Voor het kappen van bomen en struiken wordt vaak geadviseerd om deze werkzaamheden buiten het reguliere broedseizoen van vogels uit te voeren. Op deze manier wordt voorkomen dat nesten van algemene broedvogels worden vernietigd en daarmee de Flora- en faunawet wordt overtreden. Een wijziging in de planning van de kapwerkzaamheden kan voldoende zijn om de voorziene herontwikkeling te realiseren.

Terug