Bouwen op vertrouwd advies

Voorbeeld van een soortgericht onderzoek

De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in een gebouw kan op basis van een quickscan Flora- en faunawet soms niet worden uitgesloten. Wanneer bijvoorbeeld openingen in de gevel aanwezig zijn kunnen vleermuizen de spouwmuur bereiken waar zij een onderkomen kunnen vinden. Voor de sloop en renovatie van gebouwen is het daarom soms noodzakelijk om een soortgericht onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen uit te voeren.
Een vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd conform het vleermuisprotocol dat is opgesteld door Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging. Afhankelijk van de te verwachten verblijfplaatsen (kraam-, zomer-, paar- en winterverblijf) wordt het aantal veldbezoeken bepaald. Het onderzoek is seizoensafhankelijk wat grote gevolgen kan hebben voor de planning van een project. Uit het onderzoek blijkt welke vleermuissoorten voorkomen in het plangebied en hoe zij de locatie gebruiken.
Met deze informatie kunnen mitigerende en/of compenserende maatregelen worden geformuleerd of een ontheffingsaanvraag worden onderbouwd.

Terug


Soortgericht onderzoek naar vleermuizen wordt uitgevoerd met behulp van een batdetector. Dit apparaat kan ultrasone geluiden die vleermuizen uitzenden omvormen tot voor mensen hoorbare geluiden. Vleermuizen gebruiken de ultrasone geluiden om zich in het donker te kunnen oriŽnteren in het landschap.