Bouwen op vertrouwd advies

Geotechniek

Vanaf de eerste nederzettingen werd al bewust of onbewust rekening gehouden met de bodemopbouw. Deze ontstonden op zandgronden, oeverwallen e.d. Wegen werden aangelegd op de grens van zandafzettingen en de “slechte” gronden. Een goed voorbeeld hiervan is de in de Romeinse tijd aangelegde Heerenweg langs het duingebied bij Lisse-Hillegom.

Door groei van de nederzettingen tot steden was het al snel noodzakelijk meer kennis omtrent de opbouw van de ondergrond te verkrijgen, omdat de ondergrond steeds minder draagkrachtig werd. Er ontstonden nieuwe funderingsmethoden voor bebouwing en infrastructuur. Nieuwe steden verrijzen in polders. De consequentie is dat steeds meer informatie omtrent de bodemopbouw noodzakelijk is.

Gebieden worden steeds intensiever gebruikt. Ondergronds bouwen neemt zeker de laatste jaren een grote plaats in binnen het bouwproces. Meettechnieken om de bodem tot 50 m onder het maaiveld te verkennen nemen een grote vlucht. Daarnaast worden allerlei computer modellen ontwikkeld om het gedrag en de interactie grond en bouwwerk zo goed mogelijk te voorspellen.

Van Dijk geo- en milieutechniek heeft zich op deze gebieden gespecialiseerd. Door toepassing van de laatste ontwikkelingen op meetgebied en de kennis van onze gespecialiseerde geotechnische en geohydrologische adviseurs kunnen wij u met raad en daad bijstaan in het bouwproces.