Bouwen op vertrouwd advies

Grondboringen

Op het moment dat meer gegevens van de grondlagen verkregen moeten worden dan bij sonderen mogelijk is, kunnen grondboringen worden uitgevoerd. Geroerde en ongeroerde monsters worden beschreven en kunnen diverse grondmechanische proeven ondergaan.

Een nauwkeurige beschrijving (conform NEN 5104) van de opgeboorde lagen in combinatie met de in ons laboratorium bepaalde grondparameters geven de adviseur meer informatie om tot een gedegen advies te komen.

Van Dijk geo- en milieutechniek heeft de mogelijkheid om een diversiteit aan boringen aan te bieden. Elke soort boring heeft zijn specifieke toepassingen:

  • Oppervlakte boring. Dit is het meest eenvoudige type boring. Goed te gebruiken voor verkenning van de toplagen tot tot ca 4 5 m-mv. Hiervoor is geen groot materieel benodigd. Een edelmanboor, in combinatie met een guts dan wel zuigerboor worden hiervoor gebruikt. In de regel wordt bij dit type boring een boorbeschrijving geleverd.
  • Pulsboring
    Dergelijke boringen kunnen zowel handmatig al mechanisch worden verricht. Handmatig is de boordiepte beperkt tot tot ca 8 10 m-mv. Mechanisch kan de diepte van 40 m of meer worden bereikt. Deze boringen worden altijd uitgevoerd met een mantelbuis. De mogelijkheid bestaat om in de boorgaten op elke willekeurige diepte een ongeroerd monster te steken. Dit monster kan later op ons laboratorium beproefd worden. Boorgaten kunnen met peilbuizen op verschillende diepten worden afgewerkt
  • Ackermann boring
    Over de gehele boordiepte worden ongeroerde monsters gestoken. Deze geven een nog gedetailleerder beeld van de opbouw dan de hierboven genoemde boormethoden. Uiteraard kunnen de ongeroerde monsters ook nader worden onderzocht.
  • Continu steekboring
    Met behulp van een sondeerwagen kunnen wij een continu ongeroerd monster van de ondergrond verkrijgen. De diepte van deze continu steekboringen is afhankelijk van de benodigde kracht om de boorbuizen in de grond te drukken. Onze sondeerwagens wegen tussen 170 kN en 200 kN. Normaliter kunnen de holocene afzettingen perfect worden bemonsterd en onderzocht.