Bouwen op vertrouwd advies

Historisch vooronderzoek

Voorafgaand aan nagenoeg elk bodemonderzoek wordt eerst een historisch vooronderzoek conform de NVN 5725 'Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriŽnterend en nader onderzoek' uitgevoerd. Het vooronderzoek dient inzicht te geven in het historisch, huidig en toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de aangelegen terreindelen of percelen. Op basis van het vooronderzoek wordt een doelgerichte en veelal kostenbesparende onderzoeksopzet (veld- en laboratoriumonderzoek) opgesteld. In enkele gevallen kan na het vooronderzoek een feitelijk bodemonderzoek achterwege blijven.

Het vooronderzoek bestaat voornamelijk uit archiefonderzoek, interviews en een locatie-inspectie. Het archiefonderzoek vindt hoofdzakelijk plaats bij de afdelingen Milieuzaken (bodemarchief, tankarchief, hinderwetarchief) en Bouw- en Woningtoezicht (bouw- en slooparchief) van de betrokken gemeente. De interviews zijn gericht op de (voormalige) eigenaar of de gebruiker van de locatie en eventueel (oud)omwonenden en/of (oud)werknemers.