Bouwen op vertrouwd advies

Laboratorium onderzoek

van Dijk geo- en milieutechniek beschikt over eigen faciliteiten voor het verrichten van de meest gangbare grondmechanische en cultuurtechnische laboratoriumproeven, zoals:

  • classificatie van boorprofielen en grondmonsters
  • bepaling van volumieke massa (nat en droog)
  • korrelverdelingsanalyse en slibproef
  • proctorproef
  • C.B.R.-proef
  • samendrukkingsproef
  • celproef
  • triaxiaalproef
  • doorlatenheidsproef
Aan de hand van dergelijke proeven worden grondmechanische constanten bepaald die benodigd zijn voor de uit te voeren grondmechanische en geohydrologische studies.