Bouwen op vertrouwd advies

Landmeten

Van Dijk geo- en milieutechniek beschikt over ervaren personeel en geavanceerde middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van diverse landmeetkundige werkzaamheden. De landmeters kunnen zowel volgens traditionele methoden als met moderne GPS (Global Positioning System)-apparatuur terreinen in kaart brengen. Landmeten omvat de volgende werkzaamheden:

  • De onderzoekspunten vastleggen; in hoogte (t.o.v. NAP of een vast punt) en de co÷rdinaten (plaatselijk dan wel in het landelijke RD-co÷rdinaten stelsel)
  • Het inmeten van terreinen. Hiermee worden dan digitale onderleggers (m.b.v. Autocad) gemaakt die onontbeerlijk zijn voor de uiteindelijke positionering van bijvoorbeeld nieuwbouw
  • Het uitzetten van een palenplan en na afloop van het heiwerk inmeten van de paalkoppen om eventuele paalkopafwijkingen te rapporteren
  • Nauwkeurigheidswaterpassingen om deformaties aan bebouwing, dijklichamen e.d. inzichtelijk te maken