Bouwen op vertrouwd advies

Milieu

De afdeling milieu van van Dijk geo- en milieutechniek omvat een breed scala aan werkvelden. Zo kan het gehele traject van verkennend bodemonderzoek tot bodemsanering worden verzorgd, waarbij o.a. het overleg met bevoegd gezag, de noodzakelijke vergunningsaanvragen en de aanbesteding de opdrachtgever uit handen worden genomen. Daarnaast zien wij het als onze taak projecten te beoordelen op andere consequenties, waarbij wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Asbest, Besluit Bodemkwaliteit, Archeologie, Flora- en faunaonderzoek, Asfaltonderzoek en bodemwisselaars en daarnaast vanzelfsprekend de geotechniek.