Bouwen op vertrouwd advies

Offerte

Voor contracten vanaf 01-11-2008:
Lees de algemene voorwaarden op de VOTB website

Uw gegevens
Naam/ Bedrijf
(post)Adres
Postcode
Plaats
Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail adres
 
Onderzoeksgegevens
Omschrijving project
Adres onderzoekslocatie
Plaats
Aanleiding onderzoek  Bouwvergunning
 Overdracht
 Nulsituatie
 Anders nl:
Oppervlakte onderzoekslocatie  m2
Kelders  Nee
 Ja, diepte:  m
Toegankelijkheid locatie
(bereikbaarheid, (soort)verharding e.d.)
 
Inhoud offerte
Sonderingen (aantal) met conusweerstand
(aantal) met conusweerstand & plaatselijke wrijving
(aantal) met conusweerstand, plaatselijke wrijving en waterspanning
Grondmechanisch advies  Funderingsadvies
 Bemalingsadvies
 Damwandberekening
Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)  Verdachte locatie
 Onverdachte locatie
Partijkeuring  Depot, grootte:   m3
 In-situ, grootte:  m3
Asbestonderzoek  Grondonderzoek
 Inventarisatie in opstallen,
inhoud opstal:  m3
Archeologisch bodemonderzoek
Flora- en faunaonderzoek
Neem contact met mij op voor maatwerk
Opmerkingen