Bouwen op vertrouwd advies

Risico's van asbest

Reeds aan het einde van de 19de eeuw zijn de eerste onderzoeksverslagen gepubliceerd waarin werd omschreven dat asbest mogelijk een schadelijk effect heeft op de volksgezondheid. Na verder onderzoek heeft dit ertoe geleid dat in 1931 Engeland als eerste land Asbestose als officiële beroepsziekte erkende. In Nederland is pas vanaf de '70-er jaren een actief beleid ingevoerd tegen het blootstellen van werknemers van bedrijven waar asbest wordt bewerkt. Het heeft zelfs tot 1993 geduurd voordat door de Nederlandse overheid een algemeen verbod op het gebruik van asbest in heeft gesteld.

De blootstelling aan asbestvezels brengt een potentieel gezondheidsrisico met zich mee. Deze gezondheidsrisico's uiten zich mogelijk in onderstaande gezondheidsproblemen:

  • Asbestgerelateerde longkanker
  • Mesothelioom
  • Asbestose
  • Pleurale plaques
  • Asbestwratten

Asbestgerelateerde longkanker:
De oorzaak voor longkanker kan heel divers zijn, maar vast staat dat (langdurige) blootstelling aan asbestvezels van invloed is op de vorming van longkanker. De asbestvezels beschadigen en irriteren het longweefsel en de longcellen dusdanig dat kwaadaardige tumoren kunnen ontstaan of de cel zo beschadigd raakt dat de gevoeligheid voor andere kankerverwekkende stoffen groter wordt. De ziekte openbaart zich over het algemeen tussen de 10 en 20 jaar na blootstelling aan de fatale vezels.

Mesothelioom:
Mesothelioom is kwaadaardige kanker van het long- of buikvlies met in bijna alle gevallen een dodelijke afloop. In de meeste gevallen is de ziekte direct te relateren aan (langdurige) blootstelling aan asbesthoudende materialen. De ziekte openbaart zich over het algemeen tussen de 10 en 60 jaar na blootstelling aan de fatale vezels.

Asbestose:
Asbestose (verstijving van de longen) wordt veroorzaakt door asbestvezels die gedurende langere tijd het longweefsel irriteren, waarbij litteken- en bindweefsel wordt gevormd. Deze ziekte is op zich niet dodelijk, maar doordat de longfunctie ernstig aangetast kan worden, wordt het hart zwaarder belast met als mogelijk gevolg hartritmestoornissen en/of klachten.

Pleurale plaques:
Pleurale plaques zijn verdikkingen op het borstvlies. Deze verdikkingen hebben direct invloed op de flexibiliteit van de longen waardoor op langere duur de ademhaling wordt bemoeilijkt. De symptomen voor deze ziekte zijn niet eenvoudig vast te stellen.

Asbestwratten:
Door regelmatige aanraking met asbest op één plaats op de huid (vooral op plaatsen waar men een verwonding heeft) kan een ontstekingsreactie ontstaan waardoor uiteindelijk de zogenaamde asbestwrat ontstaat. Deze asbestwratten genezen over het algemeen vanzelf.