Bouwen op vertrouwd advies

Saneringsonderzoek en - plan

Indien wenselijk/noodzakelijk dient een bodemverontreiniging te worden gesaneerd. Bodemsanering kan op diverse manieren plaatsvinden; van volledige verwijdering (ontgraven of in situ) tot isoleren, beheersen en controleren (IBC).

Om tot een geschikte saneringsvariant te komen wordt een saneringsonderzoek uitgevoerd. In het saneringsonderzoek worden een aantal saneringsvarianten uitgewerkt en met elkaar vergeleken op basis van haalbaarheid, resultaat en kosten. Na overleg met de opdrachtgever en de handhaver zal de meest doelmatige en kosteneffectieve variant in een saneringsplan worden uitgewerkt. In het saneringsplan wordt aandacht besteed aan de technische, milieuhygiŽnische en economische aspecten van de gekozen variant. Daarnaast zullen een aantal randvoorwaarden als de te treffen veiligheidsmaatregelen, de milieukundige begeleiding en de nazorg worden beschreven.

Voordat een bodemsaneringstraject wordt ingezet kan van Dijk geo- en milieutechniek voor u een globale raming van de saneringskosten opstellen, zodat u vooraf kan bepalen of en op welke wijze u het hele traject het beste kunt bewandelen.