Bouwen op vertrouwd advies

Sonderen

Sonderen is ontwikkeld om op een betrekkelijk eenvoudige en snelle manier een betrouwbaar inzicht te verkrijgen omtrent de bodemopbouw.

Een conus wordt met behulp van hydraulische vijzels in de grond gedrukt. Tijdens het indrukken kunnen naast de mechanische weerstand van de conus de plaatselijke wrijving, helling, waterspanning, geleidbaarheid worden gemeten. Het gewicht van de sondeer unit (wagen, rupsvoertuig) dient als reactiekracht.

van Dijk geo- en milieutechniek is in het bezit van diverse sondeer-units, deze variŽren van zware vrachtwagens tot klein materieel. Voor moeilijk te bereiken locaties (achtertuin, in bestaande bebouwing e.d.) is een mini-rups of los-hydraulisch apparaat beschikbaar. Door de verscheidenheid aan materieel kunnen wij op nagenoeg elke locatie metingen verrichten. Desgewenst kunnen deze units op pontons worden geplaatst om sonderingen vanaf het water te realiseren.

De meetresultaten worden digitaal in de meetwagen vastgelegd. Op kantoor worden de gegevens uiteindelijk verwerkt tot grafieken op papier en het is mogelijk om de gegevens digitaal in GEF (Geotechnical Exchange Format)-bestanden te leveren. De sondeergrafieken dienen als basis voor de berekening van funderingen, bouwputten, grondkerende constructies en diverse grondmechanische en geohydrologische vraagstukken.

Onderstaand een impressie van de diverse werkzaamheden: