Bouwen op vertrouwd advies

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze asbestmineralen zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen, te weten:

 • Serpentijn: spiraalvormige asbestvezel
  • Chrysotiel (wit asbest)
 • Amfibool: staafvormige asbestvezel
  • Amosiet (bruin asbest)
  • Crocidoliet (blauw asbest)
  • Actinoliet (geel asbest)
  • Anthophylliet (groen asbest)
  • Tremoliet (grijs asbest)
               chrysotiel amosiet crocidoliet
               chrysotiel amosiet crocidoliet

Asbest heeft door zijn structuur een aantal bijzonder aantrekkelijke eigenschappen, namelijk:

 • Grote slijtvastheid
 • Grote treksterkte
 • Grote duurzaamheid
 • Groot isolerend vermogen
 • Bestand tegen hoge temperaturen
 • Bestand tegen hoge temperatuurschommelingen
 • Bestand tegen zuren en/of logen
 • Goed te verwerken met andere materialen
Commercieel gezien is asbest dus een zeer bruikbaar materiaal, echter is na verloop van tijd gebleken dat de gezondheid- en milieurisico's van asbest onaanvaardbaar zijn. Om die reden is al enige tijd een totaalverbod voor het bewerken, verwerken en verhandelen van asbest en/of asbesthoudend materiaal van kracht.